Skladi

Varčevanje v skladih naj bo predvsem dolgoročno. S podaljšanjem dobe varčevanja se znižuje tveganje, da vlagatelj ustvari negativno donosnost, povečuje pa se verjetnost pozitivnih donosov.
Vlagatelj se mora zavedati, da je višja pričakovana donosnost samo pričakovana nagrada za prevzemanje dodatnega naložbenega tveganja. Naložbeno tveganje pomeni, da je lahko dejanska donosnost naložbe v določenem obdobju varčevanja višja ali nižja od pričakovane donosnosti.

Pri nas lahko pristopite k skladom naslednjih družb za upravljanje:
- KD Skladi

- Alta Skladi d.o.o.
- KBM Infond d.o.o. 
Delovni čas
Uradne ure: 
Pon in sre: od 09:00 do 12:00
od 14:00 do 16:00
MOJ ENTER d.o.o.
Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško
Tel. 07/ 490 56 78
Epošta: mojca@mojenter.si