DZU-ji

Družba za upravljanje upravlja s premoženjem sklada  z namenom povečevanja vrednosti premoženja sklada s premišljeno izbiro in razpršitvijo naložb izključno v korist vlagateljev. Premoženje sklada je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad. Razdeljeno je na enote, katerih vrednost se na zahtevo vlagatelja lahko kadar koli izplača.

Moj Enter d.o.o. je pogodbeni partner naslednjih družb za upravljanje:
  • KD Skladi d.o.o.
  • Alta skladi d.o.o.
  • KBM Infond d.o.o.
 
Delovni čas
Uradne ure: 
Pon in sre: od 09:00 do 12:00
od 14:00 do 16:00
MOJ ENTER d.o.o.
Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško
Tel. 07/ 490 56 78
Epošta: mojca@mojenter.si