Vzajemni skladi
Vzajemni sklad je premoženje večjega števila vlagateljev, ki je razdeljeno na enake dele (točke). Naloženo je v različne finančne instrumente (delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise, depozite…), določene z naložbeno politiko posameznega vzajemnega sklada.

Pri varčevanju v skladih vlagatelj ne potrebuje časa in znanja, da bi posamezne naložbe izbiral in upravljal sam. Premoženje vzajemnega sklada v njegovem imenu in z namenom povečanja vrednosti premoženja sklada upravljajo usposobljeni strokovnjaki v družbi za upravljanje, ki spremljajo dogajanja na svetovnih kapitalskih trgih, se nanje odzivajo in premišljeno izbirajo naložbe.

Število vzajemnih skladov raste iz meseca v mesec, zato je odločitev, kam vložiti svoje prihranka, za manj izkušenega vlagatelja zelo težka. Da vam delo olajšamo, vam glede na vaše želje in pričakovanja mi pripravimo takoimenovano košarico skladov, med katere boste razpršili svoje prihranke.


 
Delovni čas
Uradne ure: 
Pon in sre: od 09:00 do 12:00
od 14:00 do 16:00
MOJ ENTER d.o.o.
Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško
Tel. 07/ 490 56 78
Epošta: mojca@mojenter.si