Cenik

Cene niso najpomembnejše
Kaj vas najbolj moti? Je to pomanjkanje informacij, način komunikacije, nedoslednost, zamujanje pri opravljanju storitev…. Veliko razlogov je lahko, med njimi tudi previsoka cena. Cena je zelo relativna zadeva, vsekakor pa mora biti korektno postavljena glede na kakovost dela, ki ga računovodski servis zagotavlja. Gre za odgovorno delo, katerega končni rezultat so zaključne bilance. Le-te so ogledalo vašega poslovanja, edini pisni dokument, ki je na voljo vašim bankam, dobaviteljem, kupcem. Zato je zelo pomembno, kaj stoji za njimi.

Pri nas imamo na voljo dva načina obračunavanja storitev:
 • glede na obseg dela v posameznem mesecu
 • pavšalni mesečni znesek, ki ga določimo glede na oceno obsega vašega poslovanja.
Do sedaj so se vse stranke odločile za pavšalni mesečni znesek, v katerem je poleg rednih mesečnih storitev všteta tudi izdelava zaključnih računov (letne bilance).

Vsaki stranki pripada tudi določeno število brezplačnih svetovalnih ur, ki jih s pridom koristijo. Med letom pa pripravimo tudi okvirno stanje - medletni izid (dobiček, izguba).

Poleg osnovnih računovodskih storitev nudimo tudi dodatne storitve, ki vam olajšajo vaše poslovanje in vam prihranijo čas:
 • opravljanje plačilnega prometa
 • izstavljanje faktur
 • pošiljanje opominov
 • priprava pogodb in ostalih aktov
 • ostale administrativne zadeve, ki se pojavijo.
Želite našo ponudbo? Pišite nam ali nas obiščite.

Računovodska tarifa

Računovodska tarifa določa priporočljiv način vrednotenja in obračunavanja računovodskih storitev. Tarifni del vsebuje posamezne tarifne postavke za posamezna storitve, izražene v €. Kot je razvidno iz 4. člena, se računovodske storitve vrednotijo predvsem po naslednjih elementih:
 • odgovornost za storitev in stopnjo strokovne zahtevnosti
 • posebna strokovna znanja izven računovodske stroke
 • specialistična znanja
 • čas, potreben za storitev
 • količina opravljenih storitev.
V našem računovodskem servisu nudimo dve vrsti načina obračunavanja naših storitev:
 • pavšalni mesečni pogodbeni znesek, ki ga določimo glede na obseg dela, ter vključuje že izdelavo zaključnih računov
 • obračunavanje posameznih del, pri katerih je osnova računovodska tarifa, na katero priznamo 50% popust.
 
Delovni čas
Uradne ure: 
Pon in sre: od 09:00 do 12:00
od 14:00 do 16:00
MOJ ENTER d.o.o.
Cesta krških žrtev 58, 8270 Krško
Tel. 07/ 490 56 78
Epošta: mojca@mojenter.si